Water in de peiling

Water in de Peiling

Een roestvrijstalen buis met ruitjes, waardoor af te lezen is hoe diep het grondwater onder uw voeten staat. Dat is een educatieve grondwatermeter. In Nederland komen steeds meer van deze meters te staan. Heeft u er al één gezien?
Op deze site vindt u achtergrondinformatie over verdroging in Nederland, de werking van de meters en de locaties van de educatieve grondwatermeters.

Daarnaast vindt u informatie over diverse communicatieve en educatieve materialen die in het kader van het project “Water in de Peiling” zijn ontwikkeld.

Er staan inmiddels meer dan 100 educatieve grondwatermeters in Nederland.
De grote educatieve grondwatermeters maken het grondwater boven de grond zichtbaar. Als wandelende of fietsende voorbijganger kunt u de grondwaterstand aflezen en de informatieborden geven uitleg over de verdrogingsproblemen in het gebied en de maatregelen die genomen worden om de verdroging tegen te gaan.

Bij het tot stand komen van dit groeiende educatieve grondwatermeternet wordt samengewerkt door Milieufederaties, IVN, Consulentschappen voor Natuur- en Milieueducatiewaterschappen, waterleidingbedrijven, terreinbeheerders, gemeenten en provincies.