De meters

Grondwater meten

Om de stand van het grondwater te meten, staan verspreid over Nederland duizenden onopvallende kunststof peilbuizen. Helaas kun je als voorbijgaande fietser of wandelaar daar niet aan zien hoe het met het grondwater gaat. Op een aantal plekken in Nederland kan dat nu wel. Hier zijn grondwatermeters geplaatst waarop iedereen kan af lezen wat de stand van de grondwater is.

Hoe werkt een grondwatermeter

Een grondwatermeter bestaat uit een stalen buis die zich voor een paar meter onder de grond bevindt. Via gaten onder in de buis komt het grondwater in de buis te staan. Op dit water drijft een lange koker die boven de grond te zien is en de stand van het grondwater aangeeft.

De stand van het grondwater wordt altijd aangegeven vanaf het maaiveld. Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht (atmosfeer).
Staat het grondwater op de hoogte van het maaiveld, dan vult de koker de hele buis. De koker staat dan bij het streepje 0. Zakt het water daarna bijvoorbeeld 20 cm dan staat het grondwater 20 cm onder het maaiveld. Dit wordt op de buis aangegeven als -20.

Werking van de grondwatermeters.

De schaalverdeling is in 3 kleuren aangegeven. Deze kleuren geven aan of de waterstand op peil is, te laag of veel te laag. In sommige gevallen wordt ook aangegeven of de waterstand te hoog is. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het natuurgebied grenst aan landbouwgebied.Voor landbouwgebied moet de grondwaterstand lager zijn dan voor natuur, daarom is de gewenste stand een compromis.

Het ontwerp

De grondwatermeters zijn ontworpen door de Groningse kunstenaar Martin Borchert. De buis is van roestvrij staal, de palissade van larixhout. Bij elke grondwatermeter staan 2 teksborden. Op het linkerbord staat bij elke meter dezelfde tekst. Deze legt uit wat grondwater en wat verdroging is. Het rechterbord heeft betrekking op het gebied waar de grondwatermeter staat.